Netværk

Moderne ledelse foregår i krydsfeltet mellem det traditionelle bureaukrati og netværksledelse. At indgå i et netværk bidrager både til lederens personlige udvikling og til organisationen.

Anne Jøker. Analyse og Rådgivning faciliteter netværk for ledere og ledende medarbejdere. Som aktuelle og mulige netværk kan nævnes:

  • – Netværk for direktører i den offentlige og private sektor
  • – Netværk for erfarne ledere i den offentlige og private sektor
  • – Netværk for ledere i den offentlige sektor med temaet: Ledelse med færre ressourcer
  • – Netværk for ledere af frivillige og medarbejdere der samarbejder med frivillige
  • – Netværk for HR-chefer
  • – Netværk for ledere i den offentlige sektor med temaet: Ledelse af velfærdsinstitutioner
  • – Netværk for ledere i politisk styrede organisationer med temaet: Dualiteter i ledelse – hvordan skaber jeg den rette balance?

Vi tilbyder at sammensætte netværkene, etablere netværksstrukturen, facilitere netværksmøderne og understøtte netværksdrøftelserne med inspirerende oplæg, cases og øvelser.

Netværk – eksempler:

Analyse og rådgivning

Anne Jøker. Analyse og Rådgivning er et konsulentfirma, der løser opgaver indenfor ledelses- og organisationsudvikling. Vores kunder er fortrinsvis fra den offentlige sektor, men også private virksomheder kan med fordel få inspiration og bistand. Anne Jøke...

Cases

Ledelsesudvikling Selvledelse og medledelse Netværk Kompetenceudvikling Styring og dialog Evalueringer og analyser Organisationsudvikling Gl. Holte Kirke: Analyse af strukturelle og relationelle vilkår for medarbejdere IWGIA: O...

Hvordan kan man arbejde inddragende med procesoptimering?

Den målrettede arbejdsgangsanalyse optimerer processerne, så de bliver mere effektive og med højere kvalitet. Spildprocesser, som ikke tilfører værdi, fjernes. Hvordan sikres det, at kompetencer hos ledere og medarbejdere, tid og faglig indsigt brug...

Den gode arbejdsplads - trivsel er en forudsætning for, at medarbejderne kan præstere optimalt

En god arbejdsplads realiserer ambitiøse mål samtidig med, at både ledere og medarbejdere trives. Men hvad karakteriserer de organisationer og offentlige arbejdspladser, der kan begge dele?

Fra klog til dygtig – hvordan?

God kursusvirksomhed gør deltageren både klogere på sit fag og dygtigere til at udføre det. Det lærte skal omsættes til mere kvalificeret praksis.

Hvordan skal jeg lede med færre ressourcer?

Det er et vilkår for ledere i mange dele af den offentlige sektor, at de skal kunne lede med færre ressourcer. Hvordan skaber man som leder resultater med færre ressourcer, samtidig med at medarbejderne – og lederne selv – er i trivsel?

Strategisk kompetenceudvikling – hvilke personlige og organisatoriske kompetencer skal der til?

En fremsynet organisation er bevidst om både det aktuelle kompetenceudviklingsbehov hos ledere og medarbejdere, og hvilke kompetencer det er nødvendigt at udvikle på sigt.

Fører din ledelse til velfærd?

"... et sjældent nuanceret indblik i, hvordan den kommunale verden ser ud (...) Det hører til sjældenheder, at forfattere til ledelsesbøger udfører et så grundigt stykke arbejde, inden de udtaler sig om, hvad der er god ledelse." Anmeldelse i Djø...

Fører din ledelse til velfærd? Kvalitet, effektivitet og trivsel i kommunal ledelse

Foredraget om velfærdsledelse tager udgangspunkt i bogen Fører din ledelse til velfærd? Kvalitet, effektivitet og trivsel i kommunal ledelse, som Anne Jøker har skrevet i samarbejde med Ida Hoeck. Bogen bygger på en undersøgelse blandt 310 kommunale leder...

Hvorfor synes offentlige ledere, at det er sjovt at gå på arbejde?

Er det magten, faglige ambitioner eller sociale relationer, der driver dem? Hvad vækker deres styringsappetit og hvilke instrumenter oplever de selv bedst understøtter deres ledelsesopgave? Hvilke resultater peger lederne på som de væsentligste, og hva...

Ulykkelig selvledelse eller berigende medledelse?

Det forventes, at højuddannede personer, såkaldte vidensarbejdere, kan lede sig selv. Men selvledelse er ikke opfundet af medarbejderne. Selvledelse er opfundet af den svage leder, der har behov for at delegere sin usikkerhed til medarbejderne. Usikkerhed g...

Ledelsesudvikling - IKKE SYNLIG

Den succesfulde leder er i stand til at skabe det rette miks af ledelsesmagt og ledelseskraft. Magten er det formelle mandat til at træffe beslutninger, kraften er evnen til at få de trufne beslutninger omsat i resultater. Anne Jøker. Analyse og Rå...

Analyse af det gode skolelederliv

Anne Jøker. Analyse og Rådgivning har i samarbejde med Konsulenthuset Cubion A/S for Skolelederforeningen gennemført et projekt om det gode skolelederliv. Projektet har haft fokus på skoleledernes ledelsesrum. 205 skoleledere fra Greve, Frederiksberg, Ikast-Brande og Randers kommuner deltog.

Analyse af strukturelle og relationelle vilkår for medarbejdere i Gl. Holte Kirke

Anne Jøker. Analyse og Rådgivning har været med til at præcisere strukturen og forbedre kulturen i Gl. Holte Kirke.

Organisationsudvikling kræver en helhedsorienteret indsats

Politisk styrede organisationer er komplekse. Og det er en kompleks opgave at lave organisatoriske forandringer, som både øger effektiviteten og kvaliteten – og som varer ved.

Selvledelse og medledelse - IKKE SYNLIG

Hvad er selvledelse, og hvilke fordele og ulemper er der forbundet med at skulle lede sig selv? Hvad er medledelse, og hvorfor er det en fordel – både for medarbejder og leder - at udvikle selvledelse til medledelse? Medledelse foregår i krydsfeltet mel...

Forskellige ledelsesstrukturer - hvorfor og hvordan?

Hvad er den rette ledelsesstruktur? Hvilke tegn er der på, at det fungerer eller ikke fungerer? Hvordan udvikles mulighederne og hvordan afhjælpes barriererne for en effektiv ledelsesstruktur, der passer til lige netop den pågældende organisation?

Styring og dialog - IKKE SYNLIG

Styring er udmøntning af ledelsesmagten. Anne Jøker. Analyse og Rådgivning hjælper med at etablere og videreudvikle styringskoncepter, der understøtter ledelsesmagten. Det kan være koncepter for kontrakter, effektmålinger, dokumentation, personalepolitikker mv. Bi...

Resultatløn der virker

Medarbejdere i den offentlige sektor motiveres først og fremmest af meningsfulde opgaver og gode relationer til nærmeste leder og kolleger. Resultatløn er ikke i sig selv motiverende.

Kontakt

Anne Jøker, Analyse og Rådgivning Klosterstræde 9 1157 København K Anne Jøker Telefon: +45  21 43 60 70 E-mail: ledelse@annej.dk

Om Anne Jøker

Anne Jøker har siden 1986 arbejdet med styringsmæssige problemstillinger og forandringsprocesser i komplekse organisationer, blandt andet som leder i den offentlige sektor. Anne Jøker er uddannet Cand.Scient.Pol. fra Århus Universitet og ejer virksomheden Ann...

Referencer

Herunder følger en oversigt over udvalgte referencer Statslige Ledere på Direktionsniveau:  Ledelsesudviklingsforløb for afdelingschefer, vicedirektører og andre statslige ledere med tilsvarende ledelsesansvar (PLUS). Forløb i 2018 og i 2019 Frie skole...

Den gode arbejdsplads

Den gode arbejdsplads når målene, og medarbejderne trives. Præstationer og trivsel er ikke hinandens modsætninger – tvært imod. Mennesker motiveres af at gøre en positiv forskel, at præstere og bidrage til at nå de fælles mål. Men hvordan findes den ...

Evalueringer og analyser

Systematiske evalueringer kan sikre, at opgave-varetagelsen til stadighed optimeres. Anne Jøker. Analyse og Rådgivning bistår med evalueringer og analyser, der tilrettelægges med et fremadrettet perspektiv. Vi hjælper med at udlede, strukturere og f...

Kompetenceudvikling

Det er vigtigt for enhver organisation, at medarbejdernes kompetencer matcher organisationens aktuelle behov. Men disse behov ændrer sig hurtigt. Det er derfor en væsentlig ledelsesopgave til stadighed at sikre, at organisationen også råder over de nød...

Kurser og foredrag

Kurser og seminarer Anne Jøker. Analyse og rådgivning tilrettelægger og gennemfører skræddersyede seminarer og kurser til organisationer. Det kan for eksempel være emner inden for ledelsesudvikling, forretningsudvikling, personaleledelse, organisationsudvikling, evalu...

Etik i ledelse

Hvad er etik i ledelse? Hvad skal der til, for at din ledelsesudøvelse er holdbar i et etisk perspektiv? Og hvad skal der til, for at du som medarbejder understøtter etikken på din arbejdsplads - både når det gælder dig selv, din relation til dine kolle...

Folkekirken og styring i den offentlige sektor

Anne Jøker har bidraget til bogen Kald, kunst og Karnov med kapitlet: Folkekirken og styring i den offentlige sektor (udgivet af Præsteforeningen i 2016) Anne Jøker bidrager her med en indsigt i, hvordan den offentlige styringstænkning har udviklet sig...

Ledelsesudvikling

Den succesfulde leder er i stand til at skabe det rette miks af ledelsesmagt og ledelseskraft. Magten er det formelle mandat til at træffe beslutninger, kraften er evnen til at få de trufne beslutninger omsat i resultater. Anne Jøker. Analyse og Rå...

Netværk

Moderne ledelse foregår i krydsfeltet mellem det traditionelle bureaukrati og netværksledelse. At indgå i et netværk bidrager både til lederens personlige udvikling og til organisationen. Anne Jøker. Analyse og Rådgivning faciliteter netværk for led...

Organisationsudvikling

Forandringer og tilpasninger er en nødvendighed i enhver organisation. Anne Jøker. Analyse og Rådgivning bistår med at udvikle organisationer til at fungere effektivt og professionelt og være i stand til at møde fremtidige udfordringer. Vi arbejder ud fr...

Procesoptimering

Anne Jøker. Analyse og Rådgivning bistår organisationer med at optimere og dokumentere processer. Vi gennemfører arbejdsgangsanalyser, der kortlægger de nuværende arbejdsgange, identificerer muligheder for forbedringer og bortsanering af processer, der i...

Selvledelse og medledelse

Hvad er selvledelse, og hvilke fordele og ulemper er der forbundet med at skulle lede sig selv? Hvad er medledelse, og hvorfor er det en fordel – både for medarbejder og leder - at udvikle selvledelse til medledelse? Medledelse foregår i krydsfeltet mel...

Styring og dialog

Styring er udmøntning af ledelsesmagten. Anne Jøker. Analyse og rådgivning hjælper med at etablere og videreudvikle styringskoncepter, der understøtter ledelsesmagten. Det kan være koncepter for kontrakter, resultatløn, effektmålinger, dokumentation, økonomi...