Kurser og foredrag

Kurser og seminarer

Anne Jøker. Analyse og rådgivning tilrettelægger og gennemfører skræddersyede seminarer og kurser til organisationer. Det kan for eksempel være emner inden for ledelsesudvikling, forretningsudvikling, personaleledelse, organisationsudvikling, evaluering, optimering og dokumentation.

Foredrag

Anne Jøker holder foredrag for chefer og ledende medarbejdere, der udfordrer, provokerer, beriger og inspirerer. Perspektivet er ledelsesrummet og formen er involverende.

Som mulige emner kan nævnes:

  • Ledelse med magt og kraft – hvordan sikres balancen?
  • Kontraktstyring og resultatløn: Hvilke muligheder og faldgruber er der tale om?
  • Fra meningsløs APV til frugtbar måling af den professionelle trivsel – hvordan?
  • Netværksledelse: Hvordan etableres og videreudvikles et berigende netværk?
  • Velfærdsledelse: Fra overdreven fokus på medarbejderne til nødvendig fokus på borgerne – hvordan?

Ulykkelig selvledelse og berigende medledelse?                                                                           Det forventes, at højtuddannede personer, såkaldte vidensarbejdere, kan lede sig selv. Men selvledelse er ikke opfundet af medarbejderne. Selvledelse er opfundet af den svage leder, der har behov for at delegere sin usikkerhed til medarbejderne. Læs mere om foredraget

Fører din ledelse til velfærd?Hvordan ser det ud med kvalitet, effektivitet og trivsel i kommunal ledelse? Har lederne tilstrækkelig fokus på borgerne eller er de i højere grad optaget af sig selv og medarbejderne? Hvilke vilkår, evner og viljer til velfærdsledelse er der tale om? Hvordan kan man arbejde konkret med at overvinde barriererne for velfærdsledelse og gøre en positiv forskel for borgerne? Gør lederuddannelse en forskel og i givet fald for hvem? Læs mere om foredraget

Folkekirken og styring i den offentlige sektor                                                                          Foredraget om styring i Folkekirken tager udgangspunkt i konklusionerne fra Anne Jøkers kapitel Folkekirken og styring i den offentlige sektor i bogen Kald, kunst og Karnov fra 2016. Foredraget vil indeholde flere interessante overvejelser og konklusioner, og vil blandt andet fokusere på hvordan Folkekirken kan indtage en aktiv rolle og påvirke den offentlige styringstænkning.