Ledelsesudvikling

Den succesfulde leder er i stand til at skabe det rette miks af ledelsesmagt og ledelseskraft. Magten er det formelle mandat til at træffe beslutninger, kraften er evnen til at få de trufne beslutninger omsat i resultater.

Anne Jøker. Analyse og Rådgivning bistår organisationer med at forstå, udfordre og forbedre ledelsesrummet, så der skabes en god balance mellem magt og kraft, hvad enten det gælder styrkelse af ledelsesmagten eller ledelseskraften.

Vi tilbyder ledelsesudviklingsforløb for chefer og ledende medarbejdere, der udvikler ledelsesrummet med fokus på:

  • – Indsigt i de strukturelt betingede vilkår for ledelse i den offentlige sektor
  • – Forståelse for strategisk styring og beherskelse af relevante styringsinstrumenter
  • – Indsigt i og forståelse for egen autoritet, evnen til at begejstre mv.
  • – Inspiration til udvidelse af “ledelsesrummet” ved ledelse opefter og netværksdannelse

Ledelsesudvikling – eksempler:

Analyse af det gode skolelederliv

Anne Jøker. Analyse og Rådgivning har i samarbejde med Konsulenthuset Cubion A/S for Skolelederforeningen gennemført et projekt om det gode skolelederliv. Projektet har haft fokus på skoleledernes ledelsesrum. 205 skoleledere fra Greve, Frederiksberg, Ikast-Brande og Randers kommuner deltog.