UdgivelserFører din ledelse til velfærd?

Kvalitet, Effektivitet og Trivsel i Kommunal ledelse

Jurist- og Økonomiforbundets forlag, 2015

… et sjældent nuanceret indblik i, hvordan den kommunale verden ser ud (…) Det hører til sjældenheder, at forfattere til ledelsesbøger udfører et så grundigt stykke arbejde, inden de udtaler sig om, hvad der er god ledelse.”
– Anmeldelse i Djøfbladet nr. 06, 27. marts 2015


“Bogen er velskrevet og konklusionerne skarpe og overraskende. Der er mange der forsøger at sætte fokus på vilkårene for offentligt ledelse, men her får vi et direkte indblik i området, som de ledere, der sidder i suppedasen, ser det, og alene det giver nogle indsigter, som kan bruges – både i udviklingen af offentlig ledelse og af den enkelte leders egen udvikling.”
– Lektørudtalelse af Jørgen Bartholdy


“…den er bare super interessant, aktuel og brugbar. Den er skrevet meget inspirerende og lige til at forholde sig til. Jeg læser lige nu offentlig styring på CBS/MPG, og jeg må sige den er lige hvad jeg kan bruge.”
– Hanne Heiberg, Områdeleder for Område Gladsaxe

Hvordan ser det ud med kvalitet, effektivitet og trivsel i kommunal ledelse? Er borgerne de kommunale lederes drivkraft, eller er de i højere grad optaget af sig selv og medarbejderne? Hvilke udfordringer findes? Og har de kommunale ledere fokus på udfordringerne eller er de optaget af hvad det falder dem lettest? Hvad er god ledelse? Hvad mener lederne selv? Hvordan ser kulturen ud i den kommunale sektor? Er den præget af konfliktskyhed, inerti og en plejerkultur? Eller er lederne handlekraftige, innovative og optaget af hvad der virker?

Disse og mange flere spørgsmål besvares i bogen Fører din ledelse til velfærd, som Anne Jøker har skrevet i samarbejde med Ida Hoeck. Bogen bygger på en undersøgelse blandt 310 kommunale ledere, der repræsenterer 6 forskellige ledelsesniveauer, og svar på mere end 80 spørgsmål om ledelse.

De kommunale ledere mødes af nye udfordringer, med krav om at kunne levere både kvalitet og effektivitet samt at kunne dokumentere resultaterne. Paradigmeskifte fra velhjulpen til selvhjulpen udfordrer mødet mellem borgeren og systemet. Fører din ledelse til velfærd? tager udgangspunkt i disse ændringer, og giver et aktuelt og validt billede af de vilkår, evner og viljer, der eksisterer i det kommunale ledelsesrum, og som kan gøre en positiv forskel for borgerne.

Bogen er udgivet på Jurist- og Økonomforbundets Forlag, og kan bestilles på forlagets hjemmeside: https://www.djoef-forlag.dk/da/boeger/f/foerer-din-ledelse-til-velfaerd

Folkekirken og styring i den offentlige sektor

Anne Jøker har bidraget til bogen Kald, kunst og Karnov, med kapitlet: Folkekirken og styring i den offentlige sektor

Præsteforeningen, 2016

Anne Jøker bidrager her med en indsigt i, hvordan den offentlige styringstænkning har udviklet sig i de senere årtier og en erkendelse af, at denne udvikling findes i såvel Finansministeriet som i Folkekirken

Anne Jøkers analyse overrasker: Der er ingen grund til at lægge New Public Management for had. Der findes allerede gode eksempler på, at denne styringstænkning kan bidrage til en positiv dialog og forventningsafstemning indenfor Folkekirken. I Aalborg Stift er der således indgået kontrakter – såkaldte dialogaftaler – mellem biskoppen og fire provstier. Det er Anne Jøkers konklusion, at de styringsredskaber, som de forskellige styringsparadigmer repræsenterer, alle har noget godt at give – også til Folkekirken. Det handler blot om at dosere værktøjerne og bruge dem i den rette sammenhæng.

Anne Jøker giver bolden op, og åbner op for en drøftelse af Folkekirkens mulighed for at påvirke de kommende års styringstænkning. Kan Folkekirken aktivt bidrage til udvikling af den offentlige styringstænkning på en måde, så man tager det bedste med sig fra den hidtidige tænkning og så tilfører lidt næstekærlighed i styringsmæssig henseende? Kan den rummelighed, det høje loft, som Folkekirken står for, inspirere til en ny tænkning og et mere balanceret fokus i et fremtidigt styringsparadigme?


Ledere med magt og kraft

Forlaget Metropol, 2010

Den succesfulde leder er i stand til at skabe det rette miks af ledelsesmagt og ledelseskraft. Magten er det formelle mandat til at træffe beslutninger, kraften er evnen til at få de trufne beslutninger omsat i resultater. Anne Jøker har sammen med Gitte Bøcher Carlsen skrevet bogen Ledere med magt og kraft.

Hvorfor synes offentlige ledere, at det er sjovt at gå på arbejde? Er det magten, faglige ambitioner eller sociale relationer, der driver dem? Hvad vækker deres styringsappetit og hvilke instrumenter oplever de selv bedst understøtter deres ledelsesopgave? Hvilke resultater peger lederne på som de væsentligste, og hvad er sværest at håndtere i lederjobbet? Hvilke lederdyder tæller – er det troværdighed, rettidig omhu eller evnen til at begejstre?

Disse og mange flere spørgsmål gives der svar på i bogen, som baserer sig på en undersøgelse gennemført i samarbejde med Danmarks Forvaltningshøjskole. Svarene får kød og blod i interviews med 9 succesfulde ledere, som befinder sig i forskellige ledelsesrum. I bogen fortæller lederne engageret og personligt om, hvordan de får magten til at spille sammen med deres egen ledelseskraft, og hvordan de håndterer ledelsesmæssige dilemmaer. Ledere med magt og kraft afdækker det aktuelle ledelsesrum i den offentlig sektor og giver et fingerpeg om, hvordan fremtidens ledelsesrum og lederprofil ser ud.