Organisationsudvikling

Forandringer og tilpasninger er en nødvendighed i enhver organisation. Anne Jøker. Analyse og Rådgivning bistår med at udvikle organisationer til at fungere effektivt og professionelt og være i stand til at møde fremtidige udfordringer.

Vi arbejder ud fra et helhedssyn med vægt på strukturer og procedurer, men også på det menneskelige samspil. Vi arbejder ud fra en erfaring om, at organisationsudvikling ikke kan ske uden et overordnet sigte og lægger derfor vægt på de strategiske ledelsesprocesser i et skræddersyet forløb, der indeholder netop det, der er behov for i den enkelte organisation:

  • – Formulering af forretningsstrategi og målsætninger
  • – Design af organisationsstruktur
  • – Udvikling af kerne- og støtteprocesser i overensstemmelse med forretningsstrategien
  • – Fastlæggelse af ansvarsfordeling
  • – Ledelsesudvikling
  • – Kompetenceudvikling
  • – Processtyring

Organisationsudvikling – eksempler:

Analyse af strukturelle og relationelle vilkår for medarbejdere i Gl. Holte Kirke

Anne Jøker. Analyse og Rådgivning har været med til at præcisere strukturen og forbedre kulturen i Gl. Holte Kirke.

Organisationsudvikling kræver en helhedsorienteret indsats

Politisk styrede organisationer er komplekse. Og det er en kompleks opgave at lave organisatoriske forandringer, som både øger effektiviteten og kvaliteten – og som varer ved.