Den gode arbejdsplads

Den gode arbejdsplads når målene, og medarbejderne trives. Præstationer og trivsel er ikke hinandens modsætninger – tvært imod. Mennesker motiveres af at gøre en positiv forskel, at præstere og bidrage til at nå de fælles mål. Men hvordan findes den rette balance ml. effektivitet og trivsel? Hvad karakteriserer den professionelle trivsel, hvor præstationer og trivsel går hånd i hånd?

Anne Jøker. Analyse og Rådgivning hjælper organisationer med at afdække den aktuelle balance ml. effektivitet og trivsel, og hvordan organisationen i endnu højere grad kan nå sine mål, uden at det sker på bekostning af trivslen blandt ledere og medarbejdere. Vi sætter systematisk fokus på, hvordan organisationens strukturer og kulturer kan udvikles, så både produkter, processer og attituder bidrager til den gode arbejdsplads. Afdækningen dokumenteres og de forslåede handlingsanvisninger understøttes af konkrete eksempler. Metoden er involverende og ansvarliggør såvel ledere som medarbejdere i forhold til det fælles mål: At præstere i trivsel.

Den gode arbejdsplads – eksempler:

Den gode arbejdsplads - trivsel er en forudsætning for, at medarbejderne kan præstere optimalt

En god arbejdsplads realiserer ambitiøse mål samtidig med, at både ledere og medarbejdere trives. Men hvad karakteriserer de organisationer og offentlige arbejdspladser, der kan begge dele?