Den gode arbejdsplads – trivsel er en forudsætning for, at medarbejderne kan præstere optimalt

En god arbejdsplads realiserer ambitiøse mål samtidig med, at både ledere og medarbejdere trives. Men hvad karakteriserer de organisationer og offentlige arbejdspladser, der kan begge dele?

Det har konsulentfirmaet Anne Jøker – Analyse og Rådgivning specialiseret sig i på grundlag af 25 års erfaring inden for den offentlige sektor.

Vi arbejder på en måde, der involverer de ansatte, så undersøgelsen er en del af processen frem mod større trivsel og effektivitet.

Et eksempel på en af vores opgaver

Geodatastyrelsen – som er en styrelse i Miljøministeriet med ca. 300 ansatte – ser den professionelle trivsel som en væsentlig forudsætning for at opnå styrelsens ambitiøse mål.

Konsulentfirmaet Anne Jøker – Analyse og Rådgivning har i foråret 2013 hjulpet Geodatastyrelsen med at afdække, hvad der karakteriserer den gode arbejdsplads, og hvilke forhold, der betinger den professionelle trivsel.

En lang række både kvantitative og kvalitative spørgsmål har belyst, hvordan Geodatastyrelsen kan sikre en høj kvalitet, større effektivitet og når deres mål gennem bedre trivsel.

Vores metoder er fokusgruppeinterview med ledere og medarbejdere samt et elektronisk spørgeskema til alle ansatte.

Vores måde at arbejde på er en forandringsproces i sig selv

Vi arbejder på en måde, der involverer de ansatte. Processen genererer mange ideer fra ledere og medarbejdere.

Et omfattende, validt datagrundlag betyder, at undersøgelsen både er en forandringsproces i sig selv og et operationelt grundlag for fortsatte forandringer og forankring.

Ledere og medarbejdere arbejder i øjeblikket med de mange konkrete anbefalinger, så Geodatastyrelsen blandt andet gennem arbejdet med den gode arbejdsplads og professionelle trivsel kan opfylde styrelsens strategiske målsætninger.

“Det har været vigtigt for os, at få en solid indsigt i, hvilke forhold der fremmer de gode præstationer. Og det har vi fået med den gennemførte undersøgelse. Vi ved nu, hvordan vi konkret kan arbejde med trivsel hos både ledere og medarbejdere og dermed komme i land med vores strategiske mål. Og så har det været både en involverende og effektiv proces” (Søren Reeberg Nielsen, vicedirektør i Geodatastyrelsen)

Hvad spørger vi om? 

– Hvad der skal til for at nå målene og være i trivsel?
– Hvornår er lederne i trivsel med deres ledelsesopgaver, hvornår er medarbejderne i trivsel med hhv. projekter, udviklingsopgaver og driftsopgaver?
– Hvordan skal arbejdsprocesserne tilrettelægges, så de både fremmer effektivitet, kvalitet og trivsel?
– Hvordan kan ledelseskulturen fremme den professionelle trivsel?
– Hvordan kan de fysiske rammer og refleksive oaser i hverdagen fremme den professionelle trivsel?
– Hvilken adfærd og attitude fremmer den gode proces, det gode produkt og trivslen?
– Hvad skal der gøres mere af, hvad skal der gøres mindre af, hvad skal helt ophøre og hvilke nye ting skal indføres?