Referencer

Herunder følger en oversigt over udvalgte referencer

Statslige Ledere på Direktionsniveau: Ledelsesudviklingsforløb for afdelingschefer, vicedirektører og andre statslige ledere med tilsvarende ledelsesansvar (PLUS). Forløb i 2018 og i 2019

Frie skolers læreforening, FSL: Organisationsudvikling, ledelsesudvikling og optimering af processer 2014-

God borgerdialog. Evaluering af ledetråde for god borgerdialog i Furesø Kommune 2015, samt facilitering af fyraftensmøde for Handicaprådet, 2018

LOKK (Landsorganisation af kvindekrisecentre): Undersøgelse af omfang og karakter seksuelle overgreb mod børn og unge i Danmark, samt foreslag til forebyggelse og afhjælpning af senfølger 2018-

Vejle kommune, Teknik og Miljø: Ledelsesudvikling 2015-2017

Vestforsyning A/S. Ledelses- og organisationsudvikling 2014-2015

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Bornholms Regionskommune, marts 2015

Folkekirkens Uddannelses- og Videncenter (FUV). Ledelses- og organisationsudvikling 2013-2015

Administrationschefer og sekretariatsledere. Facilitering af netværk. DJØF, 2015

Erfarne ledere. Facilitering af netværk for erfarne ledere. DJØF, 2013-2014

Coaching. Individuel ledelsessparring, topledere i den offentlige sektor. 2012-

Biskoppen i henholdsvis Ålborg, Aarhus og Ribe Stift: To-årigt individuelt ledelsesudviklingsforløb, for hver af de tre biskopper. Kirkeministeriet, 2012-2018

Biskopper. Ledelsesudvikling af de 12 biskopper. Kirkeministeriet. 2012-2014

Strategisk ledelse og målstyring. Analyse og seminarer indenfor budget og planlægningsområdet. Gladsaxe Kommune, 2013

Ledelsesudviklingsforløb i Sikkerhedsstyrelsen. Intensivt ledelsesudviklingsforløb over 7 dage i alt for ledere i Sikkerhedsstyrelsen. Erhvervs- og Vækstministeriet, 2013

Den gode arbejdsplads og professionelle trivsel. Analyse og anbefalinger vedr. udvikling af bl.a. ledelsesstruktur og -kultur i Geodatastyrelsen. Miljøministeriet, Geodatastyrelsen, 2013

Udvikling og gennemførelse af kompetenceudviklingsforløb (generalistprogram) for vidensmedarbejdere i Miljøministeriet. Kort- og Matrikelstyrelsen, 2011-2013

Ledelses- og organisationsudvikling på Nationalmuseet. Kulturministeriet, Nationalmuseet, 2009-2015

Den Offentlige Lederuddannelse. Udvikling af og undervisning i moduler for ledere i Gribskov Kommune. COK, 2011-2013

Analyse og anbefalinger vedr. den ledelsesmæssige struktur og kultur i DN, Danmarks Naturfredningsforening 2013

Analyse og anbefalinger vedr. den administrative ledelse i Forbrugerrådet. Forbrugerrådet, 2012

KIOL (Kursus I Offentlig Ledelse). Kursusleder på intensivt forløb over 28 dage for topledere i den offentlige sektor. Danmarks Forvaltningshøjskole/Metropol. 2007-2012

Ledelse og resultatstyring i stabsfunktioner. Analyse og seminar, Gentofte Hospital, 2012

Organisering og ledelse indenfor forskningsområdet. Analyse og anbefalinger vedr. den fremtidige ledelse og organisering af forskningsgrupper. Finansministeriet og AC, 2011-2012

Strategisk ledelse og tværgående styring. Analyse, anbefalinger og fælles seminarer for hhv. ledelsesgruppen og samtlige ansatte i Uddannelsesstyrelsen. Undervisningsministeriet, 2010

Skoleledelse med magt og kraft. Ledelsesudviklingsforløb for i alt 160 ledere i 4 kommuner (Greve, Randers, Ikast-Brande og Frederiksberg). Skolelederforeningen, 2010

Evaluering af enhedsorganisationen. Udformning af lønstrategi. Strategisk kompetenceudvikling. Seminar om mål- og resultatstyring. Beskæftigelses-ministeriet, 2005-2010

Ledelsesudvikling i job- og beskæftigelsescentre. Udvikling, gennemførelse og opfølgning på ledelsesudviklingsforløb mm. for samtlige ledere i job- og beskæftigelsescentre i Københavns Kommune, 2004-2011.

HR-konsulenter i staten. Udvikling, tilrettelæggelse og gennemførelse af karriereudviklingsprogrammer for talenter indenfor HR i staten. Finansministeriet, Personalestyrelsen, 2004-2010

Koncernstyring. Organisationsudvikling og resultatstyring på koncernniveau. Skatteministeriet, departementet, 2004-2008

Politisk og administrativ ledelse. Analyse og udformning af spilleregler. Den Socialdemokratiske Delegation i Bruxelles ved Poul Nyrup Rasmussen, 2005 og 2006