Om Anne Jøker

Anne Jøker har siden 1986 arbejdet med styringsmæssige problemstillinger og forandringsprocesser i komplekse organisationer, blandt andet som leder i den offentlige sektor. Anne Jøker er uddannet Cand.Scient.Pol. fra Århus Universitet og ejer virksomheden Anne Jøker – Analyse og Rådgivning.

Anne Jøker har i perioden 2007-2012 været kursusleder for Kursus i Offentlig Ledelse, KIOL, der henvender sig til ledere på højt niveau ansat i staten, kommunerne og regionerne samt store offentlige institutioner.

Anne Jøker har i samarbejde med Gitte Bøcher Carlsen i november 2008 udgivet bogen: ”Ledere med magt og kraft”.

I 2015 har Anne Jøker udgivet bogen “Fører din ledelse til velfærd?” i samarbejde med Ida Hoeck. Læs mere om bogen her.

CV

Uddannelse

Cand.scient.pol., Århus Universitet, 1986

Beskæftigelse

2003-: Etableret selvstændig konsulentvirksomhed
2002-2003: Ressourcedirektør i Banestyrelsen
2000-2002: Økonomidirektør i Banestyrelsen
1995-2000: Kontorchef i Trafikministeriet, departementet, Budget- og Regnskab
1993-1995: Specialkonsulent i Trafikministeriet, departementet
1992-1993: Økonomisk konsulent i Kommunernes Landsforening
1986-1992: Fuldmægtig i Finansministeriet, Budgetdepartementet

Øvrige erhverv

2005-: Underviser i Diplomuddannelse i ledelse, Danmarks Forvaltningshøjskole
2004-: Ekstern lektor ved Institut for Statskundskab, Københavns Universitet
2004-: Censor i Diplomuddannelse i Ledelse
2003-2004: Næstformand i Ankenævnet ved Institut for Statskundskab, Københavns Universitet
2001-: Censor ved Samfundsvidenskabelige Fakulteter
1998-2000: Medlem af bestyrelsen for Scandlines A/S
1989-1998: Hovedredaktør af Nordisk Administrativt Tidsskrift
1987-1993: Underviser i statslig udgiftspolitik og bevillingsregler på Forvaltningshøjskolen og på Forsvarsakademiet
1986-1989: Medlem af redaktionen for Administrativ Debat