Kompetenceudvikling

Det er vigtigt for enhver organisation, at medarbejdernes kompetencer matcher organisationens aktuelle behov. Men disse behov ændrer sig hurtigt. Det er derfor en væsentlig ledelsesopgave til stadighed at sikre, at organisationen også råder over de nødvendige kompetencer i et fremadrettet perspektiv.

Anne Jøker. Analyse og Rådgivning hjælper organisationer med at afdække, hvilke kompetencer der umiddelbart er nødvendige, og hvilke kompetencer der i et fremadrettet og strategisk perspektiv skal udvikles. Hertil hører også, hvilke kompetencer der ikke længere skal bringes i spil eller ligefrem aflæres. Vi arbejder med kompetenceudvikling på både et strategisk og operationelt niveau. Hvilke kompetencer er nødvendige på sigt? Hvilke strategiske pejlemærker er der tale om, og hvad fordrer det af såvel medarbejdere som ledelse? Hvordan skal indsigten om de nødvendige kompetencer på det strategiske niveau omsættes til konkrete initiativer? Vi giver operationelle anbefalinger til hvilke kompetencer der udvikles, både når det gælder produkter, processer og attitude.

Kompetenceudvikling – eksempler:

Strategisk kompetenceudvikling – hvilke personlige og organisatoriske kompetencer skal der til?

En fremsynet organisation er bevidst om både det aktuelle kompetenceudviklingsbehov hos ledere og medarbejdere, og hvilke kompetencer det er nødvendigt at udvikle på sigt.