Evalueringer og analyser

Systematiske evalueringer kan sikre, at opgave-varetagelsen til stadighed optimeres. Anne Jøker. Analyse og Rådgivning bistår med evalueringer og analyser, der tilrettelægges med et fremadrettet perspektiv.

Vi hjælper med at udlede, strukturere og formulere målsætninger og succeskriterier for de processer eller ydelser, der skal evalueres. Vi tilrettelægger og gennemfører evalueringen, så resultatet er validt og tilvejebragt på en korrekt og etisk forsvarlig måde.

Vi dokumenterer relevansen af vores anbefalinger som en integreret del af evalueringsopgaven, når vi opstiller konkrete forslag, der bidrager til realiseringen af de opstillede målsætninger og succeskriterier.

Evaluering og analyser – eksempler:

Fra klog til dygtig – hvordan?

God kursusvirksomhed gør deltageren både klogere på sit fag og dygtigere til at udføre det. Det lærte skal omsættes til mere kvalificeret praksis.