Fører din ledelse til velfærd?

Kvalitet, Effektivitet og Trivsel i Kommunal ledelse

Jurist- og Økonomiforbundets forlag, 2015

… et sjældent nuanceret indblik i, hvordan den kommunale verden ser ud (…) Det hører til sjældenheder, at forfattere til ledelsesbøger udfører et så grundigt stykke arbejde, inden de udtaler sig om, hvad der er god ledelse.”
– Anmeldelse i Djøfbladet nr. 06, 27. marts 2015


“Bogen er velskrevet og konklusionerne skarpe og overraskende. Der er mange der forsøger at sætte fokus på vilkårene for offentligt ledelse, men her får vi et direkte indblik i området, som de ledere, der sidder i suppedasen, ser det, og alene det giver nogle indsigter, som kan bruges – både i udviklingen af offentlig ledelse og af den enkelte leders egen udvikling.”
– Lektørudtalelse af Jørgen Bartholdy


“…den er bare super interessant, aktuel og brugbar. Den er skrevet meget inspirerende og lige til at forholde sig til. Jeg læser lige nu offentlig styring på CBS/MPG, og jeg må sige den er lige hvad jeg kan bruge.”
– Hanne Heiberg, Områdeleder for Område Gladsaxe

Hvordan ser det ud med kvalitet, effektivitet og trivsel i kommunal ledelse? Er borgerne de kommunale lederes drivkraft, eller er de i højere grad optaget af sig selv og medarbejderne? Hvilke udfordringer findes? Og har de kommunale ledere fokus på udfordringerne eller er de optaget af hvad det falder dem lettest? Hvad er god ledelse? Hvad mener lederne selv? Hvordan ser kulturen ud i den kommunale sektor? Er den præget af konfliktskyhed, inerti og en plejerkultur? Eller er lederne handlekraftige, innovative og optaget af hvad der virker?

Disse og mange flere spørgsmål besvares i bogen Fører din ledelse til velfærd, som Anne Jøker har skrevet i samarbejde med Ida Hoeck. Bogen bygger på en undersøgelse blandt 310 kommunale ledere, der repræsenterer 6 forskellige ledelsesniveauer, og svar på mere end 80 spørgsmål om ledelse.

De kommunale ledere mødes af nye udfordringer, med krav om at kunne levere både kvalitet og effektivitet samt at kunne dokumentere resultaterne. Paradigmeskifte fra velhjulpen til selvhjulpen udfordrer mødet mellem borgeren og systemet. Fører din ledelse til velfærd? tager udgangspunkt i disse ændringer, og giver et aktuelt og validt billede af de vilkår, evner og viljer, der eksisterer i det kommunale ledelsesrum, og som kan gøre en positiv forskel for borgerne.

Bogen er udgivet på Jurist- og Økonomforbundets Forlag, og kan bestilles på forlagets hjemmeside: https://www.djoef-forlag.dk/da/boeger/f/foerer-din-ledelse-til-velfaerd