Procesoptimering

Anne Jøker. Analyse og Rådgivning bistår organisationer med at optimere og dokumentere processer. Vi gennemfører arbejdsgangsanalyser, der kortlægger de nuværende arbejdsgange, identificerer muligheder for forbedringer og bortsanering af processer, der ikke giver værdi. Det eksterne kritiske blik på processerne hjælper organisationen til både effektivisering og kvalitetsløft. Mange organisationer, specielt dem, der er i hastig udvikling, har behov for at dokumentere processerne i arbejdsgangsbeskrivelser mv.

Anne Jøker. Analyse og Rådgivning hjælper med at ”tømme hovedet” på de erfarne medarbejdere og sikre skriftlighed omkring de væsentligste processer. Det mindsker organisationens sårbarhed.

Procesoptimering sker gennem forandringsledelse. Vi bistår og faciliterer derfor processer, der understøtter de ønskede forandringer med inddragelse af ledere og medarbejdere. Vores arbejdsform sikrer både forandring og forankring.

Procesoptimering – eksempler:

Hvordan kan man arbejde inddragende med procesoptimering?

Den målrettede arbejdsgangsanalyse optimerer processerne, så de bliver mere effektive og med højere kvalitet. Spildprocesser, som ikke tilfører værdi, fjernes.