Styring og dialog

Styring er udmøntning af ledelsesmagten. Anne Jøker. Analyse og rådgivning hjælper med at etablere og videreudvikle styringskoncepter, der understøtter ledelsesmagten. Det kan være koncepter for kontrakter, resultatløn, effektmålinger, dokumentation, økonomistyring, ledelsesinformation, personalepolitikker mv. Når vi hjælper med konceptudvikling af kontrakter, hjælper vi med at opstille resultatkrav, der giver mening og som er gennemskuelige for ledere og medarbejdere.  Vi sikrer, at der er fokus på effekt og hensigtsmæssige opfølgningsmetoder, der dokumenterer effekten.

Dialog er udmøntning af ledelseskraften. Anne Jøker. Analyse og rådgivning hjælper organisationer med den tydelige og virksomme dialog, der forankrer ledelsesmagten og giver ejerskab til styringskoncepterne. Vi tilrettelægger processer, som involverer, motiverer og ansvarliggør de medarbejdere og ledere, som til daglig skal bruge styringskoncepterne.

Styring og dialog – eksempler:

Resultatløn der virker

Medarbejdere i den offentlige sektor motiveres først og fremmest af meningsfulde opgaver og gode relationer til nærmeste leder og kolleger. Resultatløn er ikke i sig selv motiverende.