Fra klog til dygtig – hvordan?

God kursusvirksomhed gør deltageren både klogere på sit fag og dygtigere til at udføre det. Det lærte skal omsættes til mere kvalificeret praksis. Deltagernes udbytte af kursusdeltagelse skal ikke kun gøre dem selv klogere, de skal også blive dygtigere, så det kommer den samlede opgaveløsning i organisationen til gode.

Anne Jøker. Analyse og Rådgivning har specialiseret sig i at evaluere eksisterende læringsmetoder og bistå uddannelsesinstitutioner og kursusudbydere med at udvikle metoderne – så deltagerne bliver både klogere og dygtigere.

Et eksempel på en af vores opgaver

Teologisk Pædagogisk Center (TPC) i Løgumkloster er en offentlig institution finansieret af Kirkeministeriet. TPC’s primære opgave er at efteruddanne folkekirkens præster i teologi og sjælesorg, læring, ledelse og gudstjenesterelaterede emner og kompetencer.

Anne Jøker. Analyse og Rådgivning har i 2012 og 2013 hjulpet TPC med at udarbejde en handlingsplan for målrettet udvikling af kursusvirksomheden. I projektet hjalp vi TPC med:

  • – At formulere en fælles overligger for kursusvirksomheden – hvilke ledestjerner er der tale om på kort og lang sigt?
  • – At udlede og præcisere de overordnede succeskriterier for TPC’s kursusvirksomhed – hvilke målgrupper, kursustyper og temaer skal omfattes af handlingsplanen?
  • – At give et teoretisk blik på kursusvirksomheden – hvilken kursusdidaktik er der tale om, og hvordan kan den udvikles så den i højere grad understøtter målet om, at deltagerne bliver både klogere og dygtigere?
  • – At skærpe opmærksomheden på de styringsmæssige og forretningsmæssige forudsætninger for kursusvirksomheden
  • – At give konkrete anbefalinger vedr. kursernes fokus, tilrettelæggelse og læringsformer
  • – At formidle handlingsplanen i relation til TPC’s resultatkontrakt med Kirkeministeriet og den statslige styringsmæssige kontekst i det hele taget

Evaluering der forandrer og forankrer

Når vi gennemfører evalueringsopgaver inddrager vi kunden i processen, så de løbende erkendelser og anbefalinger til optimeringer umiddelbart giver anledning til forandringer. Den involverende form sikrer, at forandringerne varer ved og forankres i organisationen.

Det gør en forskel!

TPC Løgumkloster har styrket sammenhængen ml. formål, indhold, fokus og læringsformer i sin kursusaktivitet.

”Anne Jøker har gennemført en meget kvalificeret evaluering af vores kursusaktiviteter og givet os konkret inspiration til, hvordan vi kan gøre vore kursister dygtigere. Med workshopformen blev vi udfordret, provokeret og ansvarliggjort for den fortsatte udvikling af vore læringsmetoder – det har været uhyre nyttigt.” (Povl Götke, lektor på TPC Løgumkloster)