Analyse af strukturelle og relationelle vilkår for medarbejdere i Gl. Holte Kirke

Anne Jøker. Analyse og Rådgivning har været med til at præcisere strukturen og forbedre kulturen i Gl. Holte Kirke. Kirken har fået dokumenteret de problematikker, der knytter sig til opgave- og ansvarsfordelingen og til de relationelle og kommunikative forhold i kirken. Det er dokumenteret, hvordan disse problematikker kan løses via konkrete input og formulering af et fælles værdisæt.

Anne Jøker. Analyse og Rådgivning har baseret analysen på interview med de enkelte medarbejdere, hvilket blev fulgt op af et todages semniar. Seminaret havde fokus på at identificere de uklarheder, der knyttede sig til den formelle opgave- og ansvarsfordeling samt at identificere de problemer, der knyttede sig til kulturen på arbejdspladsen. Medarbejdere og menighedsråd fik formuleret et fælles værdisæt, som både er klart og oprationelt og understøtter ønsket om og behovet for såvel kommunikation som relationer på arbejdspladsen.

Reference: Næstformand i menighedsrådet Povl-Christian Jensen, Gl. Holte Kirke