Analyse af det gode skolelederliv

Anne Jøker. Analyse og Rådgivning har i samarbejde med Konsulenthuset Cubion A/S for Skolelederforeningen gennemført et projekt om det gode skolelederliv. Projektet har haft fokus på skoleledernes ledelsesrum. 205 skoleledere fra Greve, Frederiksberg, Ikast-Brande og Randers kommuner deltog.

Skolelederne har blandt andet deltaget i elektronisk spørgeskemaundersøgelse, fokusgruppeinterview og workshop med indlagte gruppedrøftelser om ledelsesrum magt og kraft.

På baggrund af aktiviteterne i projektet har det været muligt at udlede en række statistisk signifikante sammenhænge, der påvirker ledelsesrummet for den enkelte skoleleder. Samtidig har analysen indkredset og identificeret forhold, der fremmer og hæmmer det gode skolelederliv.

Projektet har skabt mulighed for på et faktuelt grundlag at kunne iværksætte initiativer til støtte for det gode skolelederliv.

Reference: Næstformand i Hovedbestyrelsen Claus Hjortdal, Skolelederne