Etik i ledelse

Hvad er etik i ledelse? Hvad skal der til, for at din ledelsesudøvelse er holdbar i et etisk perspektiv? Og hvad skal der til, for at du som medarbejder understøtter etikken på din arbejdsplads – både når det gælder dig selv, din relation til dine kolleger og din relation til din chef?

Offentlige ledere skal dagligt balancere en række hensyn, som ikke altid er lette at forene. Det gælder eksempelvis hensynet til borgerens retssikkerhed overfor hensynet til at skærme pressede medarbejdere. Eller balancen mellem det fagligt optimale og det fastlagte budget. Det er blot et par eksempler. Der er ingen facitliste, som gælder i alle situationer, men tydelige pejlemærker kan være hjælpsomme som en ledelsesmæssig rettesnor. 

Et første pejlemærke for etik i ledelse er, at du som leder rent faktisk bedriver ledelse. Dette og andre pejlemærker for etik i ledelse er tankevækkende – og måske en anelse provokerende!

Anne Jøkers foredrag Etik i ledelsevil præcisere, hvad der karakteriserer det etiske ledelsesperspektiv og den etiske ledelsesudøvelse, og der vil blive givet konkrete anvisninger og værktøjer, der kan understøtte den etiske ledelsesudøvelse.

Uanset om du er leder eller medarbejder uden ledelsesansvar, vil foredraget give stof til eftertanke og nogle helt konkrete håndtag, som du kan dreje på for at sikre etikken.