Hvordan kan man arbejde inddragende med procesoptimering?

Den målrettede arbejdsgangsanalyse optimerer processerne, så de bliver mere effektive og med højere kvalitet. Spildprocesser, som ikke tilfører værdi, fjernes.

Hvordan sikres det, at kompetencer hos ledere og medarbejdere, tid og faglig indsigt bruges optimalt? Hvordan udformes og optimeres en arbejdsgang, så alle aktører i processen får indsigt og mulighed for, at bidrage til de nye arbejdsgange? Hvordan håndteres forskellige faglige udfordringer, når man samler forskellige aktører og deres forestillinger om, hvorledes en konkret opgave udføres bedst muligt? Hvilke fælles løsninger fungerer for alle og resulterer i den optimale proces, uden modstand fra forskellige medarbejdere og fagligheder?

Arbejdsgangsanalyser udarbejdes med et fokus på forbedring af effekt og kvalitet af såvel produkter, ydelser og samarbejde mellem personer og enheder. I fællesskab analyserer aktørerne i et udvalgt forløb, hvorledes arbejdsgangen fungerer og de får et aktuelt fælles billede af forløbet af den udvalgte arbejdsgang. Systematisk analyseres de enkelte delprocesser, der saneres ud i processer, der ikke tilfører værdi, unødvendige omveje og tilbageløb fjernes og der fastlægges nye processer, som er optimeret i forhold til effektivitet og besluttet kvalitetsniveau.

Ved inddragelsen af de mange forskellige aktørers fagligheder og deres bidrag til arbejdsgange og processer, kommer der ofte syn for overflødige og ineffektive arbejdsgange og nye løsninger, metoder og arbejdsgange udvikles med et bredt ejerskab.

Arbejdsgangsanalyser kan klargøre en optimal, kvalitetssikret og effektiv proces, hvor medarbejdere og leder i fællesskab udarbejder et fælles mål og en tydelig ansvarsfordeling undervejs i processen. Resultat såvel som proces er motiverende for den fremtidige opgavevaretagelse.

Konsulentfirmaet Anne Jøker. Analyse og Rådgivning har specialiseret sig i at bistå organisationer i at optimere og klargøre gode og effektive arbejdsgange med bred involvering af alle ansatte, der bidrager til løsningen af organisationens kerneopgave.

Et eksempel på en af vores opgaver

Anne Jøker. Analyse og Rådgivning har i samarbejde med Ida Hoeck Analyse og Rådgivning i foråret 2015 hjulpet Bornholms Regionskommune med at optimere og effektivisere arbejdsgange indenfor Børne- og familieområdet.

Ved brug af spørgeskemaundersøgelse med kvantitative og kvalitative spørgsmål samt fokusgruppeinterviews har vi belyst og afdækket de forskellige enheders syn og forståelse af egen og andre enheders arbejde.

Efterfølgende arbejdsgangsanalyser blev udarbejdet i samarbejde med repræsentanter fra alle de involverede faggrupper. Eksempelvis på processer og arbejdsgange i tilknytning til rådgivning efter § 11 i Lov om social service. Denne proces blev faciliteret således at der var mulighed for at udfolde ønsker og begrænsninger omkring den specifikke arbejdsgang. Den brede faglige forståelse bidrog til den videre analyse af arbejdsgangen, hvorved kunne findes mulige forbedringer – i dette tilfælde for at finde tids- og økonomiske besparelser. Samarbejdet med en bred vifte af faggrupper skabte et fælles sprog, samt en tankegang der var gennemgående for alle led i processen, således at en implementering af forslagene kunne foregå naturligt.

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *