Styring og dialog – IKKE SYNLIG

Styring er udmøntning af ledelsesmagten. Anne Jøker. Analyse og Rådgivning hjælper med at etablere og videreudvikle styringskoncepter, der understøtter ledelsesmagten. Det kan være koncepter for kontrakter, effektmålinger, dokumentation, personalepolitikker mv. Bistår vi med konceptudvikling af kontrakter, hjælper vi med at opstille resultatkrav, der er relevante, gennemskuelige og målbare. Vi sikrer, at der er fokus på effekt og opfølgningsmetoder, der dokumenterer effekten.

Dialog er udmøntningen af ledelseskraften. Anne Jøker. Analyse og Rådgivning bistår organisationer med den kraftfulde og virksomme dialog, der giver ejerskab til styringskoncepterne, ved at tilrettelægge processer, som motiverer og ansvarliggør de medarbejdere og ledere, som styringskoncepterne berører.