Hvordan skal jeg lede med færre ressourcer?

Det er et vilkår for ledere i mange dele af den offentlige sektor, at de skal kunne lede med færre ressourcer. Hvordan skaber man som leder resultater med færre ressourcer, samtidig med at medarbejderne – og lederne selv – er i trivsel? Hvilke ledelsesmæssige udfordringer indebærer det at skulle præstere indenfor faldende økonomiske rammer? Hvordan sikres effektivitet, kvalitet og trivsel på én og samme tid, når organisationen er presset økonomisk?

Anne Jøker. Analyse og Rådgivning har specialiseret sig i at facilitere netværk der udfordrer, udvikler og beriger deltagerne – til fordel for dem selv og deres organisationer.

Et eksempel på en af vores opgaver

At mestre ledelse med færre ressourcer er en af Beskæftigelsesministeriets 10 ledelseskompetencer. En gruppe ledere med ledelse af medarbejdere i Beskæftigelsesministeriet indgår i et netværk i 2014, hvor der arbejdes med såvel det personlige som det organisatoriske lederskab indenfor rammen af temaet: Ledelse med færre ressourcer.

Anne Jøker faciliterer netværket, hvor vi arbejder med faglige og relationelle problemstillinger, eksempelvis følgende temaer:

– Hvordan kan jeg sikre, at min enhed arbejder effektivt og resultatorienteret? Hvilke værktøjer er hjælpsomme, og hvilke kan jeg med fordel sanere ud i?

– Hvordan arbejder jeg med optimering af processer?

– Hvordan skal jeg organisere opgavevaretagelsen i min enhed, så jeg både sætter retning, leverer mere for mindre og udvikler medarbejdernes kompetencer?

– Hvordan sikrer jeg, at mine medarbejdere bliver gode medledere – også i svære tider?

– Hvordan skal jeg balancere mellem involverende processer og hurtig eksekvering?

– Hvordan skal jeg igangsætte og ikke mindst vedligeholde de gennemførte nødvendige – men måske upopulære – initiativer?

– Hvordan skal jeg balancere min indsats, når det gælder udviklingen af den enkelte, af teamet og enheden som helhed?

– Hvordan kan jeg arbejde med sproget og sikre, at kommunikationen både bidrager til resultater og trivsel?

Det typiske netværksmøde indeholder dels et fagligt oplæg, dels nogle refleksioner, der bygger bro mellem det faglige oplæg og deltagernes eget ledelsesrum.